วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้าง ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

08 ก.พ. 65