วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.พ. 66