วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบการค้าตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนพ่อค้า แม่ค้าตลาดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย

08 ก.พ. 66