วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และ อสม. ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK เป็นครั้งที่ 2 ให้กับพ่อค้า แม่ค้าที่มาขายของตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย และกลุ่มเป้าหมายสำหรับบุคลากรด่านหน้าในการปฏิบัติงาน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ต.ค. 64