วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการลำเลียงกระสอบทราย เพื่อนำไปป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย #ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพิมาย

08 ต.ค. 65