วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย #ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพิมาย

08 ต.ค. 65