วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่เสริมแนวกระสอบทรายบริเวณถนนชายชล เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

08 ต.ค. 65