วันที่ 8 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมประชาคม เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พ.ศ.2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ม.ค. 66