วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าตลาดนัด(ตลาดแปด) พร้อมทั้งให้คำแนะนำพ่อค้า แม่ค้า และการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย

22 เม.ย. 65