วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานโครงการ “สตรีโคราชร้อยดวงใจ ตระการตาผ้าไทยสวมใส่ให้สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

08 มี.ค. 66