วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดข รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาล และนางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีรำสดุดีท่านท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเทิดทูลวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมา่ย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65