วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าสไบพระราชทาน เพื่อเป็นการเทิดทูลวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมา่ย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65