วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมอบรมโครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่8 ประจำปี 2565 Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

09 ก.ย. 65