วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมด้วยร้อยตำรวจตรีวิโรจน์ สุขชาตะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

09 ก.ค. 64