วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่จัดทำประชาคมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการของพี่น้องประชาชน ชุมชนสามสระสามัคคี ชุมชนวังบูรพา ชุมชนพรหมทัต และชุมชนบ้านใหม่สามัคคี เพื่อนำมาจัดทำแผนสุขภาพ/แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพิมาย

09 ก.พ. 66