วันที่ 9 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่เสริมแนวกระสอบทรายเพิ่มเติม บริเวณถนนชายชล เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

09 ต.ค. 65