วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมปรึกษาหารือการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ม.ค. 66