วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมประชาคม เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พ.ศ.2565 ณ บริเวณชุมชนวังบูรพา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ม.ค. 66