วันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล และนางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตรวจเยื่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามอำเภอพิมาย

22 เม.ย. 65