วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมสรุปการจัดทำแผนสุขภาพเทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทราย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 มี.ค. 66