วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความพร้อมและความเข็มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ส.ค. 64