วันนี้ 18 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน เทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน ประกอบพิธี “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566″ พิธีถวายพานดอกไม้สดสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช ในโอกาสนี้ ยังได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีบอร์ดนิทรรศการการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลพิมายที่มุ่งส่งเสริม ธรรมาภิบาลและการให้ความรู้กับประชาชน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 มี.ค. 66