วันนี้ 18 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน เทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 มี.ค. 66