วันที่ 18 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน เทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกัน ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหน้าวัดเดิม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 มี.ค. 66