วันปัจฉิมนิเทศรับบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพิมาย

14 มี.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยผู้บริหาร เทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศรับบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กเล็กที่จบการศึกษาในระดับเตรียมความพร้อมปฐมวัย