วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการ คลองสวยน้ำใส ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน โดยมีกิจกรรม กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ณ บริเวณลำน้ำจักราช ถนนชายชล

20 มิ.ย. 66