วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 มิ.ย. 66