วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย รับมอบเงินช่วยเหลือจากร้านมิลค์ กะ มอส พิมาย จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ หอนาฬิกาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 ก.ค. 64