วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

01 ก.ค. 66

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา