วีดีโอสถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลงไปไทรงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 พ.ค. 63