ศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

14 มี.ค. 67

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย และผู้สูงอายุทั้ง 9 ชุมชน เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี