ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2567

14 พ.ค. 67
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โดยมี นายภานุวัฒน์ พงษ์สมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน