ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

13 พ.ค. 67
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเมืองพิมาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน ณ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดแพร่
– เทศบาลตำบลสูงเม่น
สถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดลำปาง
– วัดประตูป่อง
– ตลาดถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ
– สุสานไตรลักษณ์ (หลวงพ่อเกษม เขมโก)
– วัดพระธาตุลำปางหลวง
– บ้านพระยาสุเรนท์
– ตลาดกาดทุ่งเกวียน
– อินทรา เอาท์เล็ต โรงงานเซรามิก
– วัดเกาะวาลุการาม
– ถนนคนเดิน กาดกองต้า
สถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดสิงห์บุรี
– ตลาดไทยย้อนยุค บ้านระจัน