สรุปวิธีป้องกันตัวจากโควิด-19 ระลอก 3

08 ก.พ. 65

https://www.youtube.com/watch?v=3gPfkUhV6RQ