สอบราคาจ้างเหมาจัดทำต้นเทียนพรรษาและหุ่นประกอบ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

17 ก.ย. 61