“สืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพิมาย” โดยในวันเข้าพรรษาของทุกปีเทศบาลตำบลพิมาย จะมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุ้มวัดและชุมชนต่างๆ ส่งต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมขบวนแห่กว่า 10 ขบวน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมความวิจิตรงดงามของต้นเทียนจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน และเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ให้งดการจัดกิจกรรมการร่วมกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางเทศบาลตำบลพิมายจึงได้งดการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ตามแนวทางและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด

23 ก.ค. 64