ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

10 ก.ค. 67
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิมาย ภายใต้โครงการวิทยาลัยวัยหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน หัวข้อในการเรียนในสัปดาหลังนี้ “ตุงใยแมงมุม”