เก็บภาพบรรยากาศงาน Phimai Night At The Museum คืนวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

02 ม.ค. 67
งาน Phimai Night At The Museum
สักการะพระพุทธรูปนาคปรก พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (องค์จริง / ในปราสาทหินพิมายคือองค์จำลอง) และพระนางชัยราชเทวีได้ที่อาคารศิลาจำหลักชั่วคราว
นิทรรศการภาพถ่ายท้องถิ่นพิมาย
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึง 7 มกราคม 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มเปิดไฟ
เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย