เก็บภาพบรรยากาศตลาดเมืองพิมาย (14/06/67)

14 มิ.ย. 67
จัดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา