เทศบาลตำบลพิมายกำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ👵👴 💚ในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามกำหนดการนี้

30 มี.ค. 66