เทศบาลตำบลพิมายกำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ👵👴 💚ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามกำหนดการที่ได้แนบมานะคะ ขอบคุณค่ะ

21 ก.พ. 66