เทศบาลตำบลพิมายขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญสนับสนุนอาหารสำหรับผู้กักตัว เทศบาลตำบลพิมายได้ดำเนินการออกแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวทั้งที่บ้าน และสถานที่กักตัวของเทศบาลเรียบร้อย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้

26 ส.ค. 64