เทศบาลตำบลพิมายขอขอบพระคุณท่านไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอหนองบุญมาก ที่มอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลตำบลพิมาย ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้

26 ส.ค. 64