เทศบาลตำบลพิมายขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ – 09.00 น. เดินขบวนรณรงค์ตั้งเเต่หอนาฬิกาถึงสวนสุขภาพสระเพลง – 10.00 น. การดูเเลรักษา ปรับปรุงสภาพเเวดล้อม รอบสระเพลง/คลองข้างวัดสระเพลง – 13.00 น. กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อกองทุนธนาคารขยะ เทศบาลตำบลพิมาย

26 พ.ค. 65