เทศบาลตำบลพิมายจะมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุและคนพิการ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

04 ส.ค. 64