เทศบาลตำบลพิมายจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

24 พ.ค. 67
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา