เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณ คุณแม่หมอเอ็มมี่ มอบผัดหมี่ จำนวน 40 กล่อง ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลพิมาย ตั้งอยู่ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย

14 ต.ค. 65