เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

17 ก.ย. 55

เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ๒๕๕๕