เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณ ร้านอันอัน น้ำสมุนไพร มอบน้ำสมุนไพร จำนวน 60 ขวด ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลพิมาย ตั้งอยู่ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย

14 ต.ค. 65