เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณ ร้าน Betagro สาขาพิมาย มอบไข่ไก่ จำนวน 5 แพ็ค เนื้อไก่จำนวน 30 กิโลกรัม ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลพิมาย ตั้งอยู่ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย

12 ต.ค. 65